Poimintoja Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksessa rahapelien rajoittamiseksi ehdotetaan myös Internet-sensuuria.

3 § Teleyrityksen ja luottolaitoksen oikeus päättää tarjoamistaan palveluista
Teleyrityksellä on oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla ei ole pääsyä etärahapelisivustoille.

Luottolaitoksella on oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla estyy etärahapalveluihin liittyvä maksujenvälitys.

4 § Etärahapelisivustojen ja etärahapelin tarjoajien kartoitus
Poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa etärahapelisivustoista ja etärahapelin
tarjoajista.

Poliisi pyytää ja vastaanottaa tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja muun muassa kansalaisjärjestöiltä, yksityisiltä henkilöiltä, teleyrityksiltä, luottolaitoksilta ja viranomaisilta.

5 § Tiedottamisvelvollisuus

Poliisin on laadittava tiedote, jossa kerrotaan sivustolle pääsyn olevan estetty tässä laissa tarkoitetusta syystä samoin kuin tiedote, jossa kerrotaan maksujenvälityksen olevan estetty tässä laissa tarkoitetusta syystä. Tiedotetta laatiessaan poliisi voi tehdä yhteistyötä luottolaitosten ja teleyritysten kanssa. Tiedotteen on tultava näkyviin joka kerta, kun sivustolle pääsy estetään tai joka kerta, kun maksujenvälitys estetään suoritettaessa maksua Internetin kautta. Tiedotteessa on mainittava seuraavat seikat:

1) pääsy sivustolle on kielletty, ja maksujenvälitys on estetty;
2) perusteet pääsyn ja maksujenvälityksen estämiselle;
3) tiedot tahoista, joihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä; ja
4) 3 kohdassa tarkoitettujen tahojen yhteystiedot.

Aiemmin internet-sensuurista puhuttaessa puhuttiin vain lapsipornon estämisestä, ja kas, laki tulee esille tässäkin yhteydessä:

Lisäksi on syytä panna merkille, että asianomainen yhdistelmäsääntely on rakennettavissa pitkälti voimassaolevan lainsäädännön varaan. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että lakia laadittaessa hyödynnettäisiin lapsipornografian levittämisen estotoimista annettua lakia, vaan myös eräitä muita lakeja.

Tietokonepelit ja massamurhat

Kun tänään alkoi tulvia uutisia Jokelan koulun verilöylystä, ensimmäiset kommentit vähän joka mediassa keskittyivät sen taivastelemiseen, että verilöyly on väkivaltapelien syytä, ja täten väkivaltapelien saatavuutta tulisi rajoittaa.

Muistetaan kuitenkin tämä: se, mitä tänään tapahtui, oli kopiota uutisista, ei väkivaltapeleistä. Ampuja jäljitteli Virginia Techissä tapahtuneen verilöylyn tekotapaa ja ennakkovalmisteluita jopa Seung-Hui Chon ennakkovalokuvien kuvakulmia myöten.

En oleta, että tiedotusvälineet hirveämmin hehkuttavat sitä, että tappaja olisi napannut mallinsa tiedotusvälineiltä.

Ei, en silti kannata uutisten sensuroimista. Häiriintyneet tappavat vastakin ja informaatiota rajoittamalla homma ei muutu miksikään, vaan kasvattamalla vähemmän häiriintyneitä. Siihen ei ole sensuurin kaltaista helppoa lääkettä.